NHO

 • Home
 • Renholdstjenester

Tjenester

Vårt største arbeidsfelt er daglig renhold hos næringslivet i Bergen og omegn.
Et godt daglig renhold er viktig for helse og for trivsel til de ansatte.

En befaring av lokalene er nødvendig for å kunne utføre en behovsanalyse, og for å få en oversikt over lokalene. Dere bestemmer dere for hvilket kvalitetsnivå
dere ønsker, hvor ofte dere ønsker renhold utført, og ut i fra dette gir vi dere et godt tilbud.

Vi utfører renhold i:

 • Kontor/ Administrasjonsbygg
 • Lagerbygg
 • Skoler/Barnehager
 • Trapper
 • Butikker
 • Fabrikker

Våre tjenester innen renhold:

 • Daglig renhold
 • Byggrengjøring / Hovedrengjøring
 • Polering
 • Vinduspuss
 • Matteutleie
 • Rens / Impregnering av tepper
 • Oppskuring / Boning
 • Gardinrens